Puheenjohtajan Blogi

Kuntarakennelakiluonnos ja "Suomalaisen työn linja 2019" on ollut järjestöillä lausuntokierroksella tammikuussa.

 

 "Suomalaisen työn linja 2019"- asiakirjaluonnoksessa oli paljon hyvää, mutta myös paljon parannettavaa. Kehittäväksi kirjasin mm. vajaakykyisten työllistämisen, työaikajoustot, koulutuspaikkojen lisäämisen aloille joista työllistyy, opiskelupaikkojen lisääminen tammikuulle sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, täydennyskoulutusten lisäämisen, perhevapaisiin omien vanhempien sairaus / hoitovapaa ja työnantajat tulisi voida pakottamaan työllistämään nuoria.

 

 Kuntarakennelakiluonnos on valtavan laajapaketti. KST:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan mm. peruspalvelujen säilyvyys, palvelujen säilyvyys myös entisten kuntien keskuksissa, työpaikkojen säilyvyys sekä mahdollisuus aloittaa uusia työpaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, siirtymäajan tulee olla riittävä ja siihen on varattava rahaa.

 

Kuntarakennelakiluonnoksessa eniten meitä kiinnosti henkilöstön asema. Yhdistettäessä pieniä kuntia tulee maa-alueita / kiinteistöjä / infraa lisää, mutta ei välttämättä työntekijöitä. Monet pienet kunnat  on ajettu niin alas, ettei teknisellä sektorilla ole jokaisen alan asiantuntevaa henkilöstöä. Tekniset palvelut on hoidettu konsulteilla tai ne ovat retuperällä. Ohjelmistoja ei ole, eikä omaisuustietoja ole tallennettu sähköiseen muotoon. On oltava mahdollisuus myös rekrytoida henkilöstöä tekemään teknisen sektorin töitä.  Kunnan alueet kasvat,  eikä keskuskunnan henkilöstö pysty yksin avustamaan pieniä kuntia samalle tasolle.

 

 Useilla aloilla on työntekijöiden määrää supistettu minimiin. Mikä ei ole hyvä, eikä turvallinen ratkaisu (esim. hoito- ja suojelualat, poliisit ja vartijat). Työpaikkoja joita on supistettu, pitäisi saada takaisin, niin uusissa muodostuneissa kunnissa turvattaisiin hyvä ja turvallinen elämä.

 

Puheenjohtaja Sari Estilän ajatelmia ja ajankohtaisia asioita.